Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja "Innowacyjne meble w przyjaznej szkole"

Zapraszamy na konferencję „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”, która odbędzie się 17 września w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wydarzenie ma celu wzmocnienie świadomości dyrekcji, organów prowadzących szkoły oraz rodziców na temat wpływu wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży, jak i promocję dobrych praktyk dostępnych w ramach obecnie obowiązujących regulacji.

 

Konferencja jest też okazją do bezpośredniego spotkania oraz wymiany doświadczeń pomiędzy producentami oraz użytkownikami wyposażenia szkolnego.

 

Rejestracja tylko za pomocją formularza zgłoszeniowego.

 

W konferencji wezmą udział między innymi:

 

 • minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz,
 • minister edukacji narodowej Anna Zalewska, 
 • minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński
 • prezes PFR S.A. Paweł Borys.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 

 • dyrektorów oraz nauczycieli szkół publicznych i prywatnych,
 • rodziców,
 • przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
 • przedstawicieli kuratoriów oświaty,
 • przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • producentów mebli,
 • architektów,
 • projektantów wnętrz,
 • pozostałe osoby zainteresowane tematyką konferencji.

 

Szczegółowe informacje

 

Termin

 

17.09.2018 r., godzina: 9:30 – 16:00.

 

Rejestracja uczestników od godziny 8:15.

 

Lokalizacja

 

siedziba Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa
Sala Pod Kopułą

 

Cel konferencji

 

 1. Przedstawienie założeń konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” realizowanego w ramach rządowego Programu Dostępność Plus.
 2. Zaprezentowanie wyników analizy „Innowacyjne meble w szkole dla innowatora”.
 3. Omówienie wpływu innowacyjnego wyposażenia szkół na proces edukacyjny, kształtowanie postaw proinnowacyjnych oraz włączenie społeczne.
 4. Prezentacja możliwości zakupu innowacyjnych i dostępnych mebli.
 5. Omówienie koncepcji STEAM Lab.
 6. Zaprezentowanie w formie wystawy obecnie stosowanych, nowoczesnych rozwiązań wyposażania przestrzeni szkolnych oraz biurowych. 

 

Program

 

 

 

8:15 - 9:00Rejestracja
Blok I - Otwarcie
9:30 - 10:00 Rozpoczęcie i wprowadzenie - Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
10:00 - 10:20 Założenia konkursu "Przestrzeń Dostępnej Szkoły" - Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju
10:20 - 10:40 Instrumenty wsparcia MEN - Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
10:40 - 11:00 Program Flagowy Polskie Meble - Paweł Borys, Prezes PFR S.A.
11:00 - 11:20Przerwa kawowa, wystawa
Blok II - Badania
11:20 - 11:50 Kluczowe trendy i wyniki badań opisujące wpływ wyposażenia szkół na proces edukacyjny i kształtowanie postaw - Innowacyjne meble szkoły dla innowatora
11:50 - 12:10 Wpływ przestrzeni na rozwój człowieka
12:10 - 12:30 Koncepcja STEAM Lab
Blok III - Firmy
12:30 - 13:30 Doświadczenia firm meblarskich w zakresie wyposażania przestrzeni szkolnych w proinnowacyjne rozwiązania meblowe - najlepsze praktyki
13:30 - 14:30Lunch, wystawa
Blok IV - Szkoły
14:30 - 15:10 Co zrobić, żeby odmienić wyposażenie polskich szkół na dostępne i nowoczesne?
15:10 - 15:20 Prezentacja Przewodnika "Inwestycja w przestrzeń przyjaznej szkoły" - Menedżer Programu Polskie Meble, PFR S.A.
15:20 - 15:50 Uda nam się! Doświadczenia w tworzeniu przestrzeni kreatywnej i proinnowacyjnej w szkołach
15:50 - 16:00Podsumowanie 

 

Formularz rejestracyjny     

 

Zgłoszenia na konferencję można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

 

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejnośc zgłoszeń. 

 

Projekt budynku szkoły. Autor grafiki: mgr inż. arch. Katarzyna Klimek, Kierownik Działu Projektowego Office Plus Warszawa

 

Autor grafiki: mgr inż. arch. Katarzyna Klimek, Kierownik Działu Projektowego Office Plus Warszawa

 

Projekt atrium. Autor grafiki: mgr inż. arch. Katarzyna Klimek, Kierownik Działu Projektowego Office Plus Warszawa

 

Autor grafiki: mgr inż. arch. Katarzyna Klimek, Kierownik Działu Projektowego Office Plus Warszawa

 

Projekt klasy. Autor grafiki: mgr inż. arch. Katarzyna Klimek, Kierownik Działu Projektowego Office Plus Warszawa

 

Autor grafiki: mgr inż. arch. Katarzyna Klimek, Kierownik Działu Projektowego Office Plus Warszawa