Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lista Ośrodków Innowacji

Poniżej prezentujemy listę Ośrodków Innowacji, które otrzymały akredytację MPiT:

(Zestawienie dotychczas akredytowanych ośrodków innowacji z informacją o dacie złożenia ostatniej fiszki oraz ostatniego wniosku o akredytację znajduje się w pliku na stronie.)

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Poznański Park Naukowo-Technologiczny 

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała 

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości  

"MERITUM" Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. 

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Białej - Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu 

UX2 Centrum Technologiczne Sp. z o.o.  

DC Centrum Sp. z o.o. 

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Wielkopolski Instytut Jakości 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytet Opolski 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

 

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. 

Laboratorium inLAB - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. - Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny 

Netrix Group. Sp. z o.o.  

- Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT  

Agencja Rozwoju Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim 

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

Fundacja "Progress and Business" 

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. 

YouNick Technology Park sp. z o.o.  

Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice 

Fundingbox Accelerator Sp. z o.o. 

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o.  

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Zwiazek Pracodawców 

INVESTIN Sp. z o.o. 

Fundacja Centrum Innowacji FIRE  

JSC Consulting Jadwiga Szatkowska 

Fundacja Poszanowania Energii 

Centrum Transferu Technologii IF PAN  

Instytut Doradztwa Sp. z o.o.  

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi 

Ellipsis Sp. z o.o.  

Park - Naukowo - Technologiczny, Polska Wschód 

Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o. 

Fundacja Rozwoju Podhala 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 

INNPuls Sp. z o.o. 

Elbląski Park Technologiczny 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp z o.o. 

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa 

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych 

Stowarzyszenie B4 

Instytut Technologii Elektronowej (ITE) 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 

NOA FUND SP. z o.o. SK-A  

Gmina Kielce-Kielecki Park Technologiczny 

Wrocławski Park Technologiczny 

Prometeia Capital Sp. z o.o. 

Intytut Technik Innowacyjnych EMAG 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR 

Fundacja Obserwatorium Zarządzania 

- Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. (brak zaktualizowanej fiszki)

Turecka Izba Gospodarcza 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska (WCTT) 

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach

Usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.  

Instytut Logistyki i Magazynowania 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. - Technopark Pomerania 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica, Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” 

Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o. 

Inventity Foundation 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

BTM INNOVATIONS Sp. z o.o.  

Sekwencja Sp. z o.o.  

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud