Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym o priorytetach polityki MPiT

Rewolucja technologiczna, współpraca handlowa, polityka proinwestycyjna i zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – to niektóre z zagadnień poruszanych podczas jubileuszowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W trakcie Kongresu minister Jadwiga Emilewicz spotkała się z Stepanem Kubiwem, wicepremierem i ministrem rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy, Ceclią Malmström unijną komisarz ds. handlu, Andrusem Ansipem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku oraz Miguelem Arias Cańete, unijnym komisarzem ds. klimatu.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono uczestników z kraju i zagranicy, reprezentujących biznes, instytucje unijne, innowatorów, organizacje pozarządowe, a także decydentów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim. Nie zabrakło na nim głosu przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

MJEiMTK

"Rewolucja technologiczna, której dziś jesteśmy świadkami, oznacza albo zmiany w sposobie produkcji usług i towarów już nam znanych albo kreację produktów całkowicie nowatorskich" - mówiła Jadwiga Emilewicz  podczas pierwszego dnia Kongresu. 

Wzięła udział w dyskusji panelowej poświęconej rewolucji technologicznej. Zdaniem minister, przejawem rewolucji technologicznej jest przemysłowy internet rzeczy, który pozwoli na przewidywanie i redukowanie awaryjności oraz szybszy i mniej zasobochłonny proces produkcyjny.

"Największy zasób kapitałowy w Polsce jest w zamówieniach publicznych. Te 35 tysięcy podmiotów, które w Polsce zamawia aktywnie towary i usługi, powinno stać się nośnikiem innowacji" – podkreśliła Emilewicz. Zaznaczyła, że dotyczy to także administracji publicznej. 
"Administracja jest otwarta i gotowa na to, aby zamawiać innowacyjne usługi i produkty, by chcieć przez to sprawnie, szybko i dobrze świadczyć usługi obywatelom"  – powiedziała minister Emilewicz. 

Szefowa MPiT podczas European Start-up days zwróciła uwagę na to, że chcemy coraz szybciej dostawać rozwiązania szyte na miarę. Dlatego w błyskawicznym tempie wytwarzane są rozwiązania, które wiążą się z przyspieszeniem: komputery kwantowe, telemedycyna, cyberbezpieczeństwo. Zwracając się do uczestników European Start-up days Emilewicz opowiedziała jakimi działaniami rząd wspiera start-upy.

"Wprowadziliśmy ulgi na B+R, mamy program Start in Poland, pracujemy nad obniżeniem CIT dla firm komercjalizujących wyniki badań, ruszamy z prostą spółką akcyjną. Dzięki tym rozwiązaniom Polska staje się dobrym miejscem dla startupów"

Z kolei wiceminister Tadeusz Kościński swoją obecność w debatach kongresowych rozpoczął od dyskusji panelowej dotyczącej przyszłości wolnego handlu w Europie i na świecie z udziałem Cecilii Malmström, unijnej komisarz ds. handlu. Dyskusja dotyczyła nowej sytuacji powstałej w kontekście zmiany amerykańskiej polityki handlowej, a także szans wynikających z wynegocjowania pomiędzy Unią Europejską a Japonią i Meksykiem porozumień o wolnym handlu. Minister Kościński zauważył, że mimo pojawiających się czasem złych emocji związanych z umowami o wolnym handlu, należy postrzegać je w kategoriach szansy na rozwój.

Po południu wiceminister opowiadał o świeżo przyjętej przez Sejm ustawie o wspieraniu inwestycji. W opinii wiceministra Kościńskiego to najwyższy czas na przeprowadzenie reformy systemu wsparcia inwestycji. – Reforma jest logiczną konsekwencją Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju.

"Zakładamy, że dzięki wprowadzanym zmianom, napływ inwestycji będzie bardziej równomierny w skali kraju. To zatem klucz do aktywizacji życia gospodarczego w średnich i mniejszych miastach" – podkreślił wiceminister Kościński.

MTKnapanele

Debatom plenarnym o priorytetowych obszarach rozwoju dla europejskiej gospodarki, towarzyszyły dwustronne rozmowy. Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii spotkała się ze Stepanem Kubiwem, wicepremierem, ministrem rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy. Rozmawiała o tym, jak wzmacniać korzystny wzrostowy trend we wzajemnych obrotach handlowych. Natomiast na agendzie spotkania z komisarz Malmström znalazły się takie kwestie jak zwalczanie barier dla jednolitego rynku, wspólna polityka handlowa, Brexit. Spotkanie z Andrusem Ansipem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego poświęcone było głównie Jednolitemu Rynkowi Cyfrowemu i usprawnieniu regulacji dotyczących platform usług online. Rundę rozmów bilateralnych zakończyły rozmowy z Miguelem Arias Cańete, unijnym komisarzem ds. klimatu, któremu szefowa MPiT przedstawiała rządowe działania w walce o lepszą jakość powietrza w Polsce.

MJEzKomisarzem

W drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w debatach związanych z działaniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a więc przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza oraz funkcjonowaniu wolnego rynku w Europie oraz rozwijaniu relacji gospodarczych między Polską a Niemcami opowiadali odpowiednio Piotr Woźny i wiceminister Marcin Ociepa.