Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polsko-amerykańskie rozmowy o współpracy

Obroty handlowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi osiągnęły w 2017 roku rekordowy poziom 12,7 mld dolarów. To o 22% więcej niż w 2016 r. Kwestiom gospodarczym, w tym wzmacnianiu relacji handlowych, poświęcone były rozmowy minister Emilewicz podczas drugiej w tym roku wizyty w USA.

Szefowa MPiT spotkała się z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Rozmowy w Departamencie Handlu były okazją do poruszenia kwestii takich jak nowa polityka celna USA czy gospodarczy aspekt Inicjatywy Trójmorza.

Spotkanie w Departamencie Handlu

"To była dobre, rzeczowe rozmowy. Podjęliśmy wiele ważnych tematów z punktu widzenia polsko-amerykańskiej współpracy. Przedstawiliśmy nasze interesy i rozmawialiśmy o kwestiach, które wymagają głębszej analizy. Problem ceł i ograniczeń w europejsko-amerykańskim handlu możemy rozwiązać tylko wspólnie, słuchając argumentów każdej ze stron" – powiedziała minister Emilewicz po spotkaniu.

Minister podkreśliła, że Stany Zjednoczone są dla Polski ważnym partnerem i sojusznikiem w wielu kwestiach, a amerykańscy przedsiębiorcy są istotnymi kontrahentami na naszym rynku.

"Chcemy skoncentrować się na nowych kierunkach współpracy, w takich dziedzinach jak zaawansowane technologie, inteligentne miasta, Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja" – poinformowała Emilewicz.

Dodała, że Polsce zależy na większej obecności rodzimych firm na amerykańskim rynku, w czym pomoże Polska Izba Handlowa z siedzibą w Waszyngtonie.

We wtorek szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii spotkała się też z Polonią. Mówiła m.in. o najnowszych gospodarczych zmianach legislacyjnych w Polsce. Podkreślała rolę, jaką Polonia może odegrać we wzmacnianiu polsko-amerykańskich relacji handlowych. Zachęcała, by mocniej angażowała się w pomoc polskim firmom w wejściu na rynek amerykański. 

 Spotkanie z Polonią

"Większość z Państwa z sukcesem prowadzi własny biznes. Możecie być ambasadorami polskich firm na rynku, bo jak nikt inny znacie realia amerykańskiego rynku" – mówiła.

Ważnym punktem wizyty w USA była prezentacja polskiego wkładu w politykę zrównoważonego rozwoju na Forum ONZ podczas sesji otwierającej Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ (HLPF) w Nowym Jorku. Minister Emilewicz 18 lipca zaprezentowała na forum ONZ raport z realizacji przez Polskę celów Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Polska jako jeden z niewielu krajów zaprezentowała na forum wysokiego szczebla ONZ swoje rozwiązania w zakresie budowania szerokiego partnerstwa w kraju na rzecz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, które mogą stać się inspiracją dla innych państw.

Minister Emilewicz prezentuje raport

***

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, obroty handlowe Polski ze Stanami w 2017 r. osiągnęły poziom 12,7 mld dolarów (+22% w porównaniu do roku 2016, kiedy wartość obrotów handlowych wyniosła 10,5 mld dolarów). Eksport z Polski do USA w 2017 r. wyniósł  6,1 mld USD i zwiększył się o 27,9 %.

Import z USA do Polski kształtował się w 2017 r. na poziomie 6,6 mld USD i wzrósł o 16,4%. USA były w 2017 r. 10 partnerem w polskim eksporcie z udziałem 2,7% oraz 8 w imporcie (2,9%).

Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje pozaunijne, w 2017 r. USA były na 2. pozycji wśród naszych głównych rynków eksportowych (za Rosją) oraz na 3. wśród rynków importowych (za Chinami i Rosją).