Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Rozwoju Inwestycji

Dyrektor: Grażyna Ciurzyńska

Zastępca dyrektora: Monika Dadacz

tel. 22 273 76 50

fax 22 273 89 11

e-mail: sekretariatDRI@mr.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Inwestycji i Rozwoju odpowiada za:

  1. przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki inwestycyjnej;
  2. budowanie długoterminowych relacji z inwestorami, w szczególności poprzez wspieranie procesów inwestycyjnych w ramach dostępnych instrumentów wsparcia oraz utrzymywanie kontaktu na etapie poinwestycyjnym;
  3. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instrumentem specjalnych stref ekonomicznych;
  4. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra Rozwoju i Finansów nad: Polskim Funduszem Rozwoju S.A. i podmiotami z grupy Spółki w zakresie pozyskiwania i obsługi projektów inwestycyjnych w kraju oraz współpracy z inwestorami, realizacją zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w zakresie promocji eksportu i polskich inwestycji za granicą;
  5. koordynację zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. i innych instytucji w obszarze użycia dostępnych funduszy i środków wsparcia w zakresie kluczowych projektów rozwojowych;
  6. wykonywanie zadań i uprawnień Ministra Rozwoju i Finansów, z wyłączeniem wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa, w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. 2016 r. poz. 714, z późn. zm.);
  7. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej PO IR oraz utrzymanie trwałości projektów w ramach VI osi priorytetowej PO IG;
  8. współpracę z instytucjami polskiego i międzynarodowego rynku finansowego i kapitałowego w zakresie działalności inwestycyjnej.