Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dokumenty unijne ws. brexitu

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej istotnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Unii Europejskiej. Ze szczególną uwagą proces toczących się negocjacji powinni śledzić przedsiębiorcy w szczególności zaangażowani bezpośrednio na brytyjskim rynku (importerzy i eksporterzy), ale i podmioty uczestniczące w międzynarodowych łańcuchach dostaw powiązanych z rynkiem brytyjskim.

Pomimo wysiłków negocjacyjnych podejmowanych na rzecz wypracowania porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz postępującej dyskusji na temat ram przyszłych stosunków z tym państwem nie ma pewności, czy takie porozumienie zostanie osiągnięte.

"Rada Europejska wzywa Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz państwa członkowskie, aby kontynuowały prace służące przygotowaniu się, na wszystkich szczeblach, na następstwa wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, z uwzględnieniem wszelkich możliwych wersji rozwoju wydarzeń. " - wytyczne Rady Europejskiej (art.50) z 29 marca 2018r.

Szczegółowa odpowiedź na pytanie: jak bardzo i od kiedy zmieni się sytuacja europejskich przedsiębiorców nie jest obecnie możliwa i uzależniona jest od wyników negocjacji. Niemniej jednak pełna świadomość skutków różnych wariantów brexitu i ich potencjalnego wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą  może pozwolić na podjęcie odpowiednich środków przygotowawczych umożliwiających dostosowanie do przyszłych warunków post-brexit.

Nawet najbardziej pozytywny scenariusz zakładający uzgodnienie tekstu umowy wyjścia, przyjęcie deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych relacji oraz ustanowienie okresu przejściowego obowiązującego do 31 grudnia 2020 roku nie pozostanie w dłuższej perspektywie obojętnym dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorców. Kluczowa jest świadomość, że każdy przedsiębiorca eksportujący i importujący z jednolitego rynku jest realnie narażony na konsekwencje brexit.

Broszura KE dla przedsiębiorców

Komisja Europejska przygotowała specjalną broszurę dedykowaną przedsiębiorcom "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na Brexit", w której przedstawione zostały podsatwowe informacje w sprawie wpływu brexitu na prowadzoną działaność gospodarczą. 

Noty KE i unijnych agencji ws. brexitu

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, jak również poszczególne Agencje Unii Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowanie wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom

Poniżej przedstawiamy wybrane, najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców:

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Opracowanie wybranych not KE przez ekspertów MPiT:

Legislacja dostosowawcza w odpowiedzi na brexit

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu obejmują nie tylko publikację not, ale również legislacyjne działania dostosowawcze (obecnie głównie techniczne). Najważniejsze akty prawne przyjęte lub planowane do przyjęcia w odniesieniu do poszczególnych obszarów znajdują się w tabeli (PDF 285 KB).

W szczególności Państwa uwagę kierujemy na poniższe akty:

Zgodnie z zapowiedziami KE, w zależności od potrzeb i wyników negocjacji, lista tzw. aktów dostosowawczych może być jeszcze rozszerzana.

Komunikat KE "Przygotowania do wystąpienia UK z UE w dniu 30 marca 2019 roku”

Przygotowany przez Komisję Europejską komunikat stanowi odpowiedź na apel przywódców UE-27 o zwiększenie gotowości na skutki brexitu na wszystkich możliwych szczeblach poprzez podjęcie koniecznych działań przygotowawczych na jak najwcześniejszym etapie.