Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dotacje dla organizacji przedsiębiorców

Ministerstwo realizuje projekt pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Wsparcie polega na częściowym pokryciu kosztów składek członkowskich. Dzięki takiemu dofinansowaniu, więcej przedstawicieli polskich małych i średnich firm może brać udział w spotkaniach światowych organizacji przedsiębiorców. To z kolei stwarza szansę na wymianę doświadczeń, upowszechnianie osiągnięć naszych firm oraz wsparcie integracji przedsiębiorców na światowym rynku.
Projekt finansowany jest ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki.
Ministerstwo upublicznia na swojej stronie internetowej, składane przez beneficjentów, merytoryczne sprawozdania końcowe.

Komórka realizująca: Departament Rozwoju Inwestycji (DRI)

Kontakt:
e-mail: sekretariatDRI@mpit.gov.pl
tel. 22 273 76 50

Wyniki naboru wniosków w 2017 r.

Lista rekomendowanych do zawarcia umów w 2017 r. (PDF 93 KB)

Merytoryczne sprawozdania końcowe z realizacji umów w 2017 r.:
 1. Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PDF 655 KB)
 2. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS” (PDF 1 MB)
 3. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (PDF 4 MB)
 4. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (PDF 2 MB)
 5. Polska Izba Spedycji i Logistyki (PDF 7 MB)
 6. Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „POL-LIGHTING” (PDF 2 MB)
 7. Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem (PDF 679 KB)
 8. Konfederacja LEWIATAN (PDF 4 MB)
 9. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (PDF 1 MB)
 10. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców (PDF 2 MB)
 11. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PDF 2 MB)
 12. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (PDF 1 MB)
 13. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (PDF 1 MB)
 14. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej  (PDF 966 KB)
 15. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (PDF 2 MB)
 16. Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych „POLSKIE JACHTY” (PDF 747 KB)
 17. Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PDF 5 MB)
 18. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (PDF 1 MB)
 19. Odlewnicza Izba Gospodarcza (PDF 705 KB)
 20. Polskie Forum HR – Związek Pracodawców (PDF 696 KB)
 21. Izba Bawełny w Gdyni – Gdynia Cotton Association (PDF 2 MB)
 22. Polska Izba Turystyki (PDF 1 MB)
 23. Pracodawcy RP (PDF 4 MB)
 24. Polska Izba Gospodarki Odpadami (PDF 1 MB)
 25. Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PDF 2 MB)
 26. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych (PDF 754 KB)
 27. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (PDF 1 MB)
 28. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb (PDF 1 MB)
 29. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA (PDF 1 MB)
 30. „PIOT” - Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego (PDF 1 MB)
 31. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PDF 822 KB)
 32. Krajowa Rada Spółdzielcza (PDF 946 KB)
 33. Geodezyjna Izba Gospodarcza (PDF 1 MB)
 34. Polska Izba Handlu (PDF 2 MB)
 35. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń - SSO (PDF 1 MB)
 36. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców (PONiP) (PDF 542 KB)
 37. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz (PDF 1 MB)
 38. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (PDF 300 KB)
 39. „Krajowe Forum Chłodnictwa” Związek Pracodawców (PDF 2 MB)
 40. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (PDF 2 MB)
 41. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (PDF 68 KB)
 42. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku (PDF 549 KB)
 43. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (PDF 572 KB)
 44. Związek Rzemiosła Polskiego (PDF 6 MB)
 45. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (PDF 581 KB)
 46. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PDF 906 KB)
 47. Izba Gospodarcza „WODOCIĄGI POLSKIE” (PDF 1 MB)
 48. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (PDF 2 MB)
 49. Izba Rzemieślnicza w Opolu (PDF 806 KB)
 50. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (PDF 768 KB)
 51. Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji (PDF 648 KB)
 52. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” (PDF 475 KB)
 53. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (PDF 590 KB)
 54. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej (PDF 572 KB)
 55. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (PDF 565 KB)
 56. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PDF 622 KB)
 57. Izba Rzemieślnicza  (PDF 541 KB)
 58. Izba Gospodarki Elektronicznej (PDF 1 MB)
 59. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (PDF 420 KB)
 60. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PDF 573 KB)
 61. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań (PDF 787 KB)
 62. Izba Gospodarcza „ŚLĄSK” (PDF 150 KB)
 63. Polska Izba Gospodarcza Czystości (PDF 467 KB)

„CECED Polska – Członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD” oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zrezygnowały z zawarcia umowy o dotacje w 2017 r.

Wyniki: Lista rekomendowanych do zawarcia umów w 2018 r. (PDF 104 KB)

W 2018 r. wprowadzono zmianę zasady ustalenia kolejności na Liście rekomendowanych do zawarcia umowy. Prosimy o uważne zapoznanie się z Instrukcją dla uczestników projektu.

Termin składania wniosków

od 21 maja do 18 czerwca 2018 r.

 Dokumentacja projektowa:

 1. Instrukcja (PDF 241 KB)
 2. Wniosek (DOC 116 KB) (wersja edytowalna)
 3. Projekt umowy (PDF 257 KB) (wzór)
 4. Sprawozdanie końcowe (DOC 130 KB) (wersja edytowalna)

Pamiętaj!

Za termin złożenia wniosku przyjmuje się zarejestrowanie w kancelarii ministerstwa

 Budżet na 2018 r. – 1,5 mln złotych (po zmianie 2 195 000 złotych)

WAŻNE !

Dotacje będą udzielane Wnioskodawcom zgodnie z kolejnością wpływu, ale pozytywnie zweryfikowanych wniosków - do wyczerpania środków finansowych.