Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Każdego roku organizacje międzynarodowe rozpisują przetargi o wartości kilkudziesięciu miliardów USD. Część z nich obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji. W takim przypadku szansę na uzyskanie zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT oraz usługi konsultingowe, konferencyjne, graficzne, wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, administracyjne, czy też związane  z szeroko rozumianym funkcjonowaniem biur.

Wiele organizacji ogłasza ponadto przetargi na potrzeby projektów i inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych regionach świata, w szczególności w państwach rozwijających się. W zależności od profilu organizacji spektrum poszukiwanych towarów oraz usług może być bardzo szerokie i obejmować na przykład: żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, czy gospodarki wodno-sanitarnej, usługi doradcze i szkoleniowe. Przedsiębiorstwa ubiegające się o udzielenie zamówienia mają wówczas szansę nie tylko na zdobycie atrakcyjnego i wiarygodnego klienta, lecz również na uzyskanie dostępu do nowych rynków geograficznych.

W ramach Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii funkcjonuje Zespół Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych. Jego zadaniem jest wspieranie polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach organizacji międzynarodowych, a w szczególności ubieganiem się o zamówienia udzielane przez organizacje, z którymi ministerstwo prowadzi współpracę o charakterze stałym (m.in. NATO, UNIDO, OECD, WTO). Przedsiębiorców pragnących uzyskać informacje na temat przetargów tych organizacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu pod adresem mzp@mpit.gov.pl.

Nadzorowana przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne, którego misją jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek przetargów organizacji międzynarodowych. Jej realizacja prowadzona jest poprzez nieodpłatną działalność informacyjną, doradczą i networkingową na rzecz polskich przedsiębiorstw ubiegających się o zamówienia organizacji międzynarodowych, w szczególności na rzecz firm z sektora MŚP.

Aktualności 

Dokument „Analiza branż polskiej gospodarki i rynków perspektywicznych z punktu widzenia możliwości realizacji zamówień organizacji międzynarodowych, jak również projektów ze wsparciem międzynarodowych instytucji finansowych” Raport (PDF 5 MB)

Konferencja „ Moda na zamówienia organizacji międzynarodowych”

zorganizowana została 5 grudnia 2018r.  jest częścią realizowanego w MPiT projektu pn. „Analiza branż polskiej gospodarki i rynków perspektywicznych z punktu widzenia możliwości realizacji zamówień organizacji międzynarodowych, jak również projektów ze wsparciem międzynarodowych instytucji finansowych” Wykonawca analizy i organizator konferencji -„Korporacja Badawcza Pretendent” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  został wybrany w wyniku zamówienia publicznego. Umowa została podpisana w dniu 5 listopada 2018 r.

W czasie konferencji zostało zaprezentowane opracowanie obejmujące: a) analizę potencjału eksportowego polskich towarów i usług, b) analizę zapotrzebowania  organizacji międzynarodowych na towary i usługi, c) analizę rynków najbardziej efektywnych dla realizacji projektów organizacji międzynarodowych przez polskie firmy, d) syntezę możliwości wynikających z porównania potencjału eksportowego polskich towarów i usług  z potrzebami organizacji międzynarodowych oraz e) rekomendacje dotyczące niezbędnych działań prowadzących do zwiększenia efektów udziału polskich firm w przetargach organizacji międzynarodowych.

Prezentacja z konferencji Prezentacja (PPT 3 MB)  Opracowanie będzie dostępne  po 20 grudnia 2018r. na tej stronie.  

W czasie konferencji wystąpił także Pan Jarosław Ponder – Kierownik Europejskiego Biura Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, który zaprezentował  działalność i procedury przetargowe swojej instytucji zachęcając do współpracy polskie firmy i instytuty naukowe.    

 

Przykłady przetargów organizacji miedzynarodowych w roku 2019

Przetarg 1/2019 (2-01-2019)

OECD opublikowała wezwanie do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie firmy lub firm, które zajmą się usprawnieniem obecnego systemu OECD dot. rozliczeń, budżetowania i kontroli środków trwałych. Zakres zapytania ofertowego obejmuje:

● Część 1: Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) / SAP

● Część 2: ServiceNow

● Część 3: Archibus SaaS

● Część 4: Ogólna specyfikacja systemu, koordynacja i rozwój

Istnieje możliwość złożenia oferty na realizację jednej lub kilku części. Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem:OECD

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu powinny dokonać rejestracji na portalu OECD e-Sourcing Rejestracja 

Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o godz. 15 (czasu paryskiego).

 

Przetarg 2 /2019 (2-01-2019)

OECD opublikowała wezwanie do składania ofert przetargowych na dostawę danych ekonomicznych i finansowych dotyczących: rynków finansowych; notowanych i nienotowanych  spółek, rynków energii i towarów.

Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem Przetarg Firmy zainteresowane udziałem w przetargu powinny dokonać rejestracji na portalu OECD e-Sourcing Rejestracja

Termin składania ofert upływa 21 lutego 2019 r. o godz. 15 (czasu paryskiego).

 

Przetarg 3 /2019 (2-01-2019)

Interpol opublikował wezwanie do składania ofert przetargowych na dostawę, zainstalowanie i konserwację sprzętu I-24/7. Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem Interpol

Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o godz. 17(czasu paryskiego).

 

 

Przetargi - rok 2018

Przetarg 28/2018 (5-11-2018)

OECD opublikowała  wezwanie do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie jednego lub większej ilości dostawców do opracowania i zarządzania modułu zatrudnienia dot. luk w umiejętnościach, który zostanie dodany do obecnego badania lub też stanowić będzie bazę dla nowego przeglądu.Termin składania ofert upływa w środę, 14 listopada 2018 r. o godz. 14 (czasu paryskiego). Firmy zainteresowane udziałem w przetargu proszone są o dokonanie rejestracji i dalszych formalności na portalu OECD e-Sourcing  OECD-1 Więcej informacji znajduje się w załączeniu OECD-RFQ (PDF 364 KB)

Przetarg 27/2018 (5-11-2018)

OECD opublikowała wezwanie do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie jednego lub większej ilości dostawców do opracowania modułów e-learningowych na różne tematy związane z podatkami w kontekście międzynarodowym. Termin składania ofert mija 21 listopada 2018r o godzinie 13 czasu paryskiego. Szczegółowe informacje dostepne sa na stronie OECD-1

Przetarg 26/2018 (1-10-2018r.)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła przetarg na generalnego wykonawcę remontu budynków Kwarery Głownej WHO w Genewie. Organizatorzy przetargu planują wybór, na postawie wstępnych zgłoszeń, ok 10 firm, które zostaną poproszone o przedstawienie oferty. Zainteresowanie przetargiem należy zgłosić do WHO w Genewie w terminie do 15 października 2018r. godz. 10:00 czasu genewskiego. W załaczeniu zaproszenie do przetargu WHO (PDF 319 KB), szczegółówe informacje, w tym  zasady uczestnictwa w przetargu WHO, dostępne są pod linkiem Przetargi-WHO.

Przetarg 25/2018 (28-09-2018r.) 

OECD ogłosiło wezwanie do składania ofert na  dostawę papieru dla Organizacji. Termin dla składania ofert upływa w piątek, 9 listopada 2018 r. o godz. 13 (czasu paryskiego). Firmy zainteresowane udziałem w przetargu proszone są o dokonanie rejestracji na portalu OECD e-Sourcing (https://oecd.bravosolution.com), a następnie złożenie oferty w sposób wskazany w ogłoszeniu. Na portalu dostępne są też wszystkie szczegółowe informacje na temat przetargu RFQ_307.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14 czerwca 2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z MON, MSZ i PARP zorganizowało konferencję pt. "Dzień polskiego przemysłu obronnego z obszaru łączności i informatyki". Spotkanie poświęcone było możliwościom współpracy z NATO Communications and Information Agency (NCIA). W czasie prezentacji, wygłoszonych przez dyrekcję NCIA przedstawione zostały zasady udziału w przetargach NCIA, rodzaje zamawianych towarów i usług, typy zawieranych umów oraz wszelkie inne kwestie współpracy. 

W załączeniu prezentacja (PPTX 17 MB) przygotowana przez NCIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg 24/2018 (12-07-2018)

UNDP ogłosiło przetargi na:

  • Rozwój jednolitego standardu przyjaznych dla użytkownika stron internetowych dla gmin albańskich. Termin składania ofert upływa w czwartek, 26 lipca 2018 r. Szczególowe informacje: Albania (PDF 98 KB),
  • Wspieranie praw człowieka i równouprawnienia poprzez społeczności lokalne na Ukrainie, termin składania ofert upływa w niedzielę 5 sierpnia 2018r. Wspieranie władz poprzez zwiększanie potencjału urzędników publicznych na poziomie  krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie planowania i budżetowania polityki równości płci na terenie  Wschodniej Ukrainy. Termin składania ofert upływa we wtorek 31 lipca 2018r. szczegółowe informacje: Ukraina (PDF 125 KB),
  • Roboty budowlane związane z obiektami  zaopatrującymi w wodę  i instalacja publicznego oświetlenia zewnętrznego w Gmina Nevesinje, Bośnia i Hercegowina. termin składania ofert upływa we wtorek 31 lipca 2018r. szczegółowe informacje: Bosnia (PDF 127 KB)

Przetarg 23/2018 (11-07-2018) 

OECD ogłosiło wezwanie do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie jednej lub kilku firm zapewniających wdrożenie rozwiązania do planowania przestrzeni IT (IT Space Planning Solution). Termin dla składania ofert upływa w środę, 8 sierpnia 2018 r. o godz. 12 (czasu paryskiego). Firmy zainteresowane udziałem w przetargu proszone są o dokonanie rejestracji na portalu OECD e-Sourcing OECD.

Przetarg 22/2018 (11-07-2018)

Grupy zarządzające transportem w regionie paryskim Ile-de-France tj. Mobilités (dawny Stif), RATP i SNCF ogłosiły przetarg na 180 pociągów nowej generacji (146 w ofercie podstawowej i dodatkowe 34 opcjonalnie). Nowe pociągi mają zastąpić składy z lat 80-tych obecnie kursujące na linii RER B, która codziennie przewozi 900 tys. pasażerów w aglomeracji paryskiej na osi północ-południe i obsługuje m.in. główne paryskie lotnisko Roissy – Charles de Gaulle. Oczekuje się, że pierwsze dostawy zostaną zrealizowane w 2024 r. i po uzyskaniu homologacji wyjadą na tory w 2025. Wg kryteriów przetargu nowe pociągi powinny posiadać m.in. klimatyzację, system wideoprotekcji, 10%-20% miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych, a także powinny być przystosowane do wykorzystania zarówno na liniach SNCF jak i RATP. 

Nie podano całkowitej wartości przetargu, jednak tytułem porównania można przypomnieć, że w ub.r. IDFM oraz SNCF złożyły zamówienie w firmach Alstom i Bombardier na 255 pociągów o zbliżonych parametrach na łączną kwotę 3,75 mld euro. Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są pod linkiem pociągi   

(Informacja przekazana przez DWE MSZ)

Przetarg 21/2018 (4-07-2018)

Ambasada RP w Rydze poinfomowała o ogłoszeniu przez Rząd Estonii następnego przetargu w ramach projektu przebudowy linii kolejowej Rail Baltica. Przetarg dotyczy przygotowania dokumentacji prawnej związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową Rail Baltica. Szcególowe informacje znajdują się na stronie przetargi. Termin złożenia oferty to 11 lipiec 2018 godzina 14:00.

 

Przetarg 20/2018 (26-06-2018)

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w prekwalifikacjach na budowę zakładu utylizacji odpadów we Lwowie (Ukraina).  W celu udziału w prekwalifikacjach należy złożyć stosowne dokumenty w terminie do 9 lipca 2018 r, godz. 17.00 czasu lokalnego na adres: zelene.misto@lvivcity.gov.ua. Dodatkowe dane o wymaganych dokumentach oraz ich wzory można uzyskać pod w/w adresem.

Szczegółowe informacje, w tym zaproszenie do udziału we wstępnej kwalifikacji dostępne są pod linkiem: oczyszczalnia

(Informacja przekazana przez DWE MSZ)

Przetarg 19 /2018 (25-06-2018)

MPiT informuje, że Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ogłosiła przetarg na usługi doradcze czterech konsultantów/firm, których zadaniem będzie pomoc Ukrainie w implementacji Konwencji w sprawie  zwalczania korupcji zagranicznych urzędników państwowych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Zadania poszczególnych konsultantów będą zróżnicowane. Miejsce pracy: Kijów.Termin nadsyłania ofert upływa 13 lipca 2018, godz., 14.00 czasu paryskiego. Potencjalni oferenci powinni zarejestrować się na specjalnie dedykowanym portalu. Więcej informacji na portalu OECD: https://oecd.bravo.solution.com.

Przetarg /18/ 2018 ( 11-06-2018)

OECD ogłosiło:

  • wezwanie do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie konsultanta do projektu “Support to the Fight against Corruption in Uzbekistan”, który przyjmie rolę lokalnego menadżera projektu w Uzbekistanie i będzie pracował razem z ACN  (Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia). Termin dla składania ofert upływa we wtorek, 10 lipca 2018 r. o godz. 14 (czasu paryskiego). Więcej informacji znajduje się w załączeniu OECD Uzbekistan (PDF 284 KB) oraz na stronie:OECD-1.
  • wezwanie do składania ofert przetargowych: dot. wyboru kontrahenta, który obejmie rolę instytucji weryfikacyjnej w zakresie ciągników rolniczych i leśnych – oficjalna nazwa: „Co-ordinating Centre for the verification of test reports drawn up under the OECD Standard Codes for the Official Testing of Agricultural and Forestry Tractors". Termin dla składania ofert upływa w piątek, 7 września 2018 r. o godz. 14 (czasu paryskiego). Więcej informacji znajduje się w załączeniu  OECD-traktor (PDF 78 KB) oraz na stronie:OECD-2

Przetarg /17/2018 (8-06-2018)

Ambasada RP w Rydze poinfomowała o ogłoszeniu przez Rząd Estonii projektu przebudowy linii kolejowej Rail Baltica. Zamówienie obejmuje prace inżynierskie i doradztwo. Termin składania ofert mija 4 lipca 2018 r. o godzinie 15:00. Szczegółowe informacje na stronie Rail-Baltica

Przetarg /16/2018 (29-05-2018)

Norweska Agencja Nieruchomości Obronnych (NDEA) zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w przetargu na remont kolejki linowej w bazie wojskowej w miejscowości Soerreisa, 150 km na południe od Tromsoe. Przewidywana wartość kontraktu to 3 mln Euro. Przetarg będzie odbywał się według proceduty NATO to m.in. znaczy, że pracownicy wybranego wykonawcy muszą mieć poświadczenie bezpieczeństwa NATO Restricted. Zainteresowane firmy powinny się zarejestrować w bazie TED do 11 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje: Norwegia (PDF 157 KB)

 Przetarg/15/2018 (29-05-2018)

Bank Światowy zaprasza do składania ofert w dwóch przetargach na Ukrainie i jednym w Gruzji. Przetargi na Ukrainie dotyczą: modernizacji stacji przepompowni ścieków oraz dostawy zautomatyzowanego systemu gromadzenia danych. Przetarg w Gruzji to zamówienie na usługę polegająca na przygotowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej dla rozwoju infrastruktury turystycznej w Parku Rekreacyjnym Bakuriani. W załaczeniu szczegółowe informacje o przetargach Bank-Swiatowy (PDF 203 KB) 

Przetarg/14/2018

Przedsiębiorstwo Ukrhydroenergo (Ukraina) zaprasza do składania ofert w przetargu obejmującym dostawę 10 transformatorów mocy wraz z usługami powiązanymi. Projekt finansowany przez EBOR.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: transformatory 

Termin składania ofert: 5 czerwca 2018.

(Informacja przekazana przez Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

Przetarg /13/2018

UNDP ogłosiło przetargi:

  • na budowę oczyszczalni ścieków w Serbii w miejscowości Kramovik. Szczególowe informacje: Kramovik (PDF 85 KB). Termin składania ofert upływa 26 kwietnia br. 
  • na opracowanie oprogramowania dla Gruzińskiego Stowarzyszenia Adwokatów. Szczególowe informacje: Adwokaci (PDF 80 KB). Termin składania ofert upływa 27 kwietnia br.
  • na dostawę sprzętu medycznego dla szpitala w Mołdawii. Szczególowe informacje: szpital (PDF 109 KB). Termin składania ofert upływa 30 kwietnia br.

 

Przetarg /12/ 2018

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej „Rigas Satiksme” ogłosiło przetarg na zakup 12 tramwajów niskopodłogowych, w związku z budowaną w Rydze nową linią tramwajową w dzielnicy Skanste. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są na stronie informacyjnej UE: Ryga tramwaje . Termin składania ofert upływa 2 maja br. o godzinie 11:00 czasu lokalnego.

( Informacja przekazana przez Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

P /11/ 2018

Rząd Tadżykistanu poinformował o uruchomieniu prekwalifikacji do udziału w przetargu na rekonstrukcję dwóch odcinków drogi z Kulabu (Obwód Chatloński) do Kalaikumb (Górnobadachszański Obwód Autonomiczny) o łącznej długości 58 km.

Projekt rekonstrukcji będzie obejmował następujące elementy: 1) opracowanie projektu technicznego i przygotowanie dokumentacji przetargowej – dostawca dostanie wybrany spośród 7 międzynarodowych firm konsultingowych 2) roboty drogowe – dostawca zostanie wybrany w 2 etapowym postępowaniu: prekwalifikacja, przetarg 3) zakup maszyn do utrzymania dróg 4) zakup i instalację 2 wag drogowych 5) audyt finansowy projektu – dostawca zostanie wybrany z listy międzynarodowych firm konsultingowych

szczególowe informacje: drogi (PDF 2 MB)

( Informacja przekazana przez Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

 

P/10/ 2018

UNDP ogłosiło przetarg na dostawę i montaż 30 szklarni na rolniczych terenach Armenii. Termin składania ofert - 16 kwiecień 2018 r. Szczególowe informacje : Armenia-szklarnie (PDF 89 KB)

Agencja NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) ogłosiła konkurs Defence Innovation Challenge  na najlepsze innowacyjne rozwiązania techniczne, które mogłyby wesprzeć rozwój zdolności obronnych NATO w obszarach C4ISR i Cyber Defence. Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora akademickiego krajów NATO. 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do NCIA do 6.04.2018. Zwycięzcy konkursu będą prezentować swoje rozwiązania podczas konferencji NITEC-18 w Berlinie w dniach 22-24 maja 2018 r. Szczegóły nt. przedsięwzięcia Defence Innovation Challenge znajdują się na stronie NCIA

P/9/2018

W oparciu o finansowanie z EBOR i rządu Kazachstanu, LLP "Kyzylzhar Su" zaprasza do składania ofert w przetargu obejmującym dostawy produktów, wykonawstwo i serwis dla:

· Cz. 1: Renowacji przepompowni 1 stopnia (1st Lift Pumping Station)

· Cz. 2: Renowacji stacji uzdatniania wody (Water Treatment Plant)

Link do strony ze szczegółowymi informacjami nt. przetargu:Woda. Termin składania ofert: 14 czerwca 2018 godzina 15:00 czasu lokalnego.

( Informacja przekazana przez Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

National Authority for Tunnels w Egipcie zaprasza do składania ofert w przetargu organizowanego w wyniku uzyskania pożyczki z EBOR przez rząd Egiptu. Przetarg obejmuje:

· Cz.1 - dostawę 6 zestawów wagonowych z osprzętem wraz z częściami zamiennymi i serwisem naprawczym,

· Cz.2. - dostawę 2 lokomotyw wraz częściami zamiennymi i serwisem naprawczym.

Link do strony ze szczegółowymi informacjami nt. przetargu:Metro . termin składania ofert: 8 czerwca 2018 r. godzina 12:00

( Informacja przekazana przez Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

P /8 / 2018

Lwowski Zakład Komunalny "Lvivelectrotrans" (miejski operator transportu publicznego) złożył wniosek o pożyczkę z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu sfinansowania wymiany floty trolejbusów i modernizację części infrastruktury. Proponowany projekt, którego szacunkowy koszt wynosi 18 mln EUR, będzie wymagał nabycia następujących towarów, robót i usług przy wykorzystaniu wpływów z pożyczki: - Niskopodłogowe trolejbusy o długości 12m (w tym sprzęt diagnostyczny, narzędzia, części zamienne i powiązane usługi) - Sprzęt do konserwacji i naprawy trolejbusów - Modernizacja dwóch magazynów (do potwierdzenia) - Modernizacja sieci trakcyjnej i związanej z nią infrastruktury (do potwierdzenia)

Przetarg na powyższe kontrakty rozpocznie się w drugim kwartale 2018 r. Link do strony ze szczegółowymi informacjami nt. przetargu: Autobusy ( informacja uzyskana z MSZ)

  • W dniu 20 marca 2018 r. organizowane jest seminarium „How to do business with the United Nations in the context of the Strategic Heritage Plan Renovation Project” poświęcone planowanym zamówieniom publicznym związanym z renowacją budynków Pałacu Narodów w Genewie. W trakcie seminarium omówiony zostanie zakres prac związanych z renowacją (tj. faza 2 i 3 Strategic Heritage Plan) oraz strategia zawierania kontraktów przez UNOG. Z informacji przekazanych przez UNOG wynika, że zamówienia obejmą: · Faza 2 (2019r.): wybór wykonawcy do renowacji budynków z lat 30. XX w. (powyżej 100 000 m2) · Faza 3 (2021 r.): wybór wykonawcy do częściowej rozbiórki budynków z lat 70. XX w. (20 000+ m2) i częściowej renowacji (50 000 m2+).

Seminarium odbędzie sie w godz. 9.00 – 12.00 w genewskim biurze Narodów Zjednoczonych (United Nations Office at Geneva, UNOG). Informacja o seminarium Zaproszenie (PDF 236 KB)

  • W dniu 26 marca 2018 o godzinie 10:00, PARP wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje szkolenie nt zamówień publicznych w Niemczech.
W czasie seminarium będzie można zapoznać się ze wsparciem jakie polska administracja publiczna udziela firmom starającym się o zagraniczne zamówienia publiczne oraz wysłuchać specjalistów z kancelarii prawnej, którzy zaprezentują reguły prawne i najlepsze praktyki dot. niemieckiego rynku zamówień publicznych. Program seminarium Program (PDF 249 KB),  udział w seminarium jest bezpłatny, spotkanie odbędzie się w języku polskim w Warszawie.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja: Informacje
 P/7/2018 

Ogłoszenie OECD RFQ_244 - wezwanie do składania ofert przetargowych do firm pocztowych, które zajmą się dystrybucją poczty OECD. Więcej informacji w załączeniu Opis (PDF 78 KB) i na stronie: OECD. Termin dla składania ofert upływa w piątek, 23 marca 2018 r. o godz. 12 (czasu paryskiego). 

Polskie firmy mogą uczestniczyć w przetargach związanych z przygotowaniem i realizacją Wystawy Światowej EXPO 2020

Wystawa światowa Expo 2020 będzie odbywać się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Organizatorzy wystawy stworzyli jedną e-platformę dla zamówień publicznych, która umożliwia dostęp do aktualnych i już zrealizowanych ofert. System rejestracji został uproszczony, aby dostawcy mogli wybrać jedną z trzech ścieżek rejestracji: dla MŚP (SMEs), pozostałych spółek (corporate) oraz osób prywatnych – konsultantów (individuals). Dodatkowe informacje nt. przetargów związanych z EXPO 2020, w tym procedur przetargowych, są dostępne pod tym adresem.

Organizatorzy planują, iż 20% wszystkich ofert będzie dostosowanych do potrzeb MŚP; w latach 2018-2019 będą to głównie oferty skierowane do przedsiębiorstw z sektora usług i budownictwa.

P/6/2018 Komunalne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w mieście Tokmok w Kirgistanie ogłosiło przetarg na:

dostawę pojazdów i maszyn do prac związanych z obsługą i utrzymaniem infrastruktury, w tym usług naprawczych w przypadku awarii, m.in. koparki kołowej, dźwigu mobilnego, pojazdu z pompami wysokociśnieniowymi do czyszczenia rur wodociągowych i kanalizacji, wózka próżniowego, minibusa miejskiego. Projekt finansowany jest ze środków EBOR i Unii Europejskiej. Termin składania ofert mija 30 marca 2018 r. o godz. 15:00 czasu lokalnego. Szczegółowa specyfikacja i informacje dodatkowe nt. przetargu dostępne są pod tym adresem.

P/5/2018 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ogłosiła przetarg na:

a) Dostawę sprzętu i usług multimedialnych. Informacje nt. przetargu dostępne są pod tym linkiem (przetarg nr RFQ244). Termin składania ofert mija 9 kwietnia 2018 r, przy czym możliwość udziału w postępowaniu jest warunkowana rejestracją w bazie dostawców OECD.

Przetargi NATO

Od roku  1999 roku  Polska należy do Organizacji  Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla Agencji i jej biur. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe.

Jednak wiele zakupów dokonywanych przez NATO dotyczy towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, obsług doradczych. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć firmy z państw członkowskich NATO. Przetargi ogłaszają:

NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Zakres jej zamówień obejmuje: systemy i sprzęt wojskowy ale także: usługi konserwacji sprzętu, naprawy, kalibracji sprzętu wojskowego, demilitaryzacji, demontażu urządzeń, utylizacji, usługi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zarzadzania danymi, wykonanie obiektów kontenerowych i obiektów budowlanych z przeznaczeniem militarnym, realizacji usług w bazach wojskowych, leasing nieruchomości, gastronomi i dostaw żywności, realizacji prac inżynierskich i doradczych, transportu i medycyny.

Firmy zainteresowane współpracą z NSPA muszą zarejestrować się w bazie dostawców NATO.

NATO Communications and Information Agency (NCI Agency). Zakres jej zamówień obejmuje zakup technologii i systemów informatycznych a także szkolenia i techniczne wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji w tym miejscu.

Kwatera Głowna NATO w Brukseli także dokonuje  szeregu  zakupów. Najlepszym źródłem informacji o ogłaszanych przetargach jest platforma zamówień NATO HQ.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego realizuje na terenie Polski projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa ( NSIP), w tym prowadzi postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót i dostawców. Do udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP zapraszani są w pierwszej kolejności Wykonawcy, którzy zadeklarowali chęć współpracy z ZIOTP poprzez złożenie wniosków o umieszczenie w Bazie Informacji o Wykonawcach ZIOTP. Więcej informacji w tym miejscu.

Niektóre przetargi realizowane przez Agencje i biura NATO wymagają, aby zgłaszający się Oferenci byli albo zgłoszeni w formie nominacji lub otrzymali deklaracje uprawnienia od władz kraju członkowskiego NATO. W Polsce takie dokumenty przygotowuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe informacje, w tym regulamin zgłaszania w formie nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia wraz z wzorami wniosków, dostępne są na stronie BIP Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zamieszczane są tam również informacje na temat planowanych przez NATO przetargów.

BIP Komunikaty o przetargach NATO

Regulamin i Wnioski - przetargi NATO

 

Przetargi UNIDO

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) jest wyspecjalizowaną agencją ONZ, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przemysłowego w państwach rozwijających się. UNIDO co roku ogłasza przetargi na zakup towarów i usług o wartości ok. 100 mln. EUR na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej oraz dla utrzymania i zaopatrzenia swojej siedziby w Wiedniu i biur regionalnych. UNIDO poszukuje przede wszystkim kontrahentów świadczących usługi doradcze w zakresie np. ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, jak również partnerów dostarczających usługi konferencyjne i szkoleniowe. Ponadto dokonuje zakupów sprzętu, m.in. urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego, systemów i infrastruktury OZE, maszyn wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, sprzętu górniczego, systemów zarządzania i recyklingu odpadów, urządzeń służących do zastąpienia substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących efekt cieplarniany, sprzętu telekomunikacyjnego.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach UNIDO zachęcamy do regularnego śledzenia informacji o aktualnych zamówieniach, a w szczególności do rejestracji w bazie dostawców. Jest to wymóg niezbędny, aby móc ubiegać się o zamówienia UNIDO.

Platforma zamówień UNIDO

Informacje o systemie zamówień UNIDO

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu

Przetargi pozostałych organizacji Systemu Narodów Zjednoczonych

Zachęcamy również do śledzenia informacji o przetargach rozpisywanych przez inne podmioty Systemu Narodów Zjednoczonych. Co roku dokonują one zakupów o wartości około 17,6 mld. USD, obejmujących zwłaszcza towary i usługi z sektorów takich jak: ochrona zdrowia, transport, usługi konsultacyjne oraz wsparcie administracyjne i operacyjne, budownictwo i inżynieria, żywność i produkcja rolna.

Platforma zamówień wszystkich organizacji systemu ONZ

Przewodnik „Zamówienia publiczne ONZ”

Przetargi OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzesza 35 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. W 2016 r. wysokość wydatków poniesionych przez OECD na zakup towarów i usług dostarczanych przez podmioty trzecie wyniosła 138 mln. EUR. Organizacja poszukuje w szczególności kontrahentów zapewniających: usługi intelektualne (konsultanci, doradcy), sprzęt i usługi IT, usługi z zakresu publikacji i komunikacji, usługi konferencyjne, usługi ogólne (zwł. z zakresu zarządzania nieruchomościami i zakupu wyposażenia).

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach OECD zachęcamy do regularnego śledzenia informacji o aktualnych zamówieniach, które pojawiają się na stronach Organizacji. Zachęcamy również do rejestracji w bazie dostawców, z której korzystają komórki organizacyjne OECD przy dokonywaniu zamówień. Jest to wymóg niezbędny, aby móc ubiegać się o zamówienia OECD.

Baza dostawców i aktualnych zamówień OECD

Informacje o systemie zamówień OECD

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu

 

Przetargi Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

Od ponad 150 lat Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) pomaga ludziom poszkodowanym w wyniku działań wojennych i innych konfliktów zbrojnych. W celu realizacji tej humanitarnej misji Centrala  w Genewie oraz oddziały regionalne dokonują zakupu wielu towarów i usług. Są to przede wszystkim: żywność, lekarstwa, środki opatrunkowe i sprzęt medyczny, wyposażenie tymczasowych schronisk ( namioty, koce itp.), urządzenia do zaopatrzenia i uzdatniania wody i środki transportu. W roku 2016 tylko na zakupu towarów i materiałów MKCK wydał ok 350 mln franków szwajcarskich.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża to sprawdzony i wiarygodny zamawiający. Stawia swoim dostawcom wysokie wymagania w zakresie: jakości, warunków socjalnych  i środowiskowych w jakich odbywa się produkcja towarów na rzecz MKCK ale jednocześnie w terminie reguluje zobowiązania, zapewnia referencje i możliwość wejścia na nowe rynki. Szczegółowe zasady współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża opisane są na stronie: Przetargi MKCK      

W dniu 13 lutego br. w biurze MKCK w Genewie odbyło się seminarium dla polskich firm zainteresowanych współpracą. W załączeniu prezentacja z seminarium.MKCK prezentacja (PDF 3 MB)  Zachęcamy przedsiębiorców, którzy planują ekspansje zagraniczną, do zapoznania się z potrzebami MKCK.

 

Przetargi innych organizacji międzynarodowych

Atrakcyjne możliwości biznesowe stwarza również rynek zamówień udzielanych przez inne organizacje i instytucje międzynarodowe. Dla przykładu Grupa Banku Światowego co roku rozpisuje przetargi o wartości około 15–20 mld. USD, które są ogłaszane zarówno na potrzeby własnej działalności, jak też na rzecz projektów pomocowych realizowanych we wszystkich regionach świata. Z kolei rynek zamówień publicznych Unii Europejskiej obejmuje dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz zarówno Komisji Europejskiej i ponad 40 agencji, jak też na rzecz projektów i programów realizowanych przez UE w państwach trzecich. Polskie przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w przetargach UE i BŚ zachęcamy do zarejestrowania się na ich portalach przetargowych oraz do regularnego śledzenia publikowanych tam ofert.

Baza przetargów Unii Europejskiej (TED)

Przewodnik po procedurach zamówień stosowanych w działaniach zewnętrznych UE

Platforma zamówień Banku Światowego i innych banków rozwojowych

Przetargi w ramach Umowy SOFA RP-USA

Rządy Polski i USA podpisały umowę o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium RP. W ramach tej umowy funkcjonują dwa porozumienia wykonawcze, które umożliwiają polskim przedsiębiorcom udział w przetargach na budowę baz i ośrodków wojskowych, w tym dostawę towarów i usług na terytorium RP, ogłaszanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać dostęp do ogłoszeń o przetargach, należy zalogować się na stronie Federal Busines Opportunities i postępować zgodnie z instrukcją logowania.

Baza przetargów (FBO)

 

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców

Finansowe instrumenty wsparcia dla polskich przedsiebiorców uczestniczących w przetargach międzynarodowych: broszura (PDF 2 MB)