Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”

Zapraszamy na konferencję „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”, która odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w dniach 13-14 listopada 2018 roku. Celem konferencji jest podzielenie się wiedzą ekspertów z ministerstwa i Urzędu Dozoru Technicznego m.in. w zakresie:

 • dyrektyw odnoszących się do urządzeń technicznych oraz ich interpretacji na forach Unii Europejskiej,
 • projektowanych zmian w przepisach dotyczących dozoru technicznego i harmonizacji przepisów technicznych na wspólnym rynku europejskim.

Podczas konferencji wystąpią także eksperci z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Polskiego Centrum Akredytacji.

Mając na uwadze potrzeby przemysłu oraz wymogi stawiane państwu przez przedsiębiorców, a także ich oczekiwania wobec dynamicznie rozwijającego się ustawodawstwa, serdecznie zachęcamy do udziału wydarzeniu. Niech stanie się ono aktywną i skuteczną platformą współpracy. 

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, w szczególności:

 • producentów urządzeń i ich użytkowników,
 • przedstawicieli jednostek badawczych i jednostek naukowych,
 • przedstawicieli organów nadzoru rynku,
 • przedstawicieli komitetów normalizacyjnych,
 • przedstawicieli władz publicznych. 

Szczegółowe informacje

Termin: 13-14 listopada 2018 r.

 • 13.11.2018 w godz. 10:00 – 16:30, rejestracja uczestników: od godz. 9:30.
 • 14.11.2018 w godz. 10:00 – 15:00, rejestracja uczestników: od godz. 9:30.

Lokalizacja

Siedziba Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa
sala pod Kopułą 

Cel konferencji

 1. Wymiana wiedzy eksperckiej w zakresie dyrektyw i rozporządzeń odnoszących się do urządzeń technicznych pozostających we właściwości ministra właściwego ds. gospodarki (Dyrektywa maszynowa, dźwigowa, hałas na zewnątrz, ATEX, Rozporządzenie GAR).
 2. Omówienie projektowanych zmian w ustawie o dozorze technicznym.
 3. Omówienie zmian w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (SOZiNR).
 4. Przybliżenie przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Przewodnik do rozporządzenia.
 5. Przedstawienie stanu prac nad tzw. pakietem towarowym na szczeblu unijnym.
 6. Podzielenie się wiedzą ekspercką PCA i PKN. 

Agenda  (PDF 343 KB) - UWAGA: program może ulec zmianie.

Rejestracja na konferencję

Zgłoszenia na konferencję można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.