Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacje o dyrektywie

Stosowanie dozowników aerozoli jest uregulowane w dyrektywie ADD (Aerosol Dispenser Directive) 75/324/EWG.

Dyrektywa ADD 75/324/EWG w wersjach pierwotnie opublikowanej i skonsolidowanej dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

dyrektywa 75/324/EWG - wersja pierwotnie opublikowana

dyrektywa 75/324/EWG - wersja skonsolidowana

Rozporządzenie krajowe wdrażające ADD (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 854) można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 75/324/EWG powinno być czytane łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1226), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych - wdrażajace przepisy dyrektywy Komisji (UE) 2016/2037 - Dz.U. z 2017 r. poz. 1103 - wchodzi w życie w dniu 12 lutego 2018 r.

Odnośniki

Strona Komisji Europejskiej (KE) poświęcona sektorowi ciśnieniowemu (Pressure Equipment Sector), który obejmuje również dozowniki aerozoli.

Zobacz inne ciekawe strony

OZNAKOWANIE CE

Unijny Przewodnik dot. systemu oceny zgodności BLUE GUIDE

Strona UOKiK-u poświęcona oznakowaniu CE

Strona UOKiK-u z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Punkt Kontaktowy ds. Produktów Niezharmonizowanych

Punkty konsultacyjne EEC

Kontakt

W sprawach dyrektywy i aktów wdrazajacych  (w tym kwestie omawiane na posiedzeniach Grup Roboczych w Brukseli) - Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT) - email: sekretariatDOT@mpit.gov.pl

W sprawach norm zharmonizowanych prosimy o kontakt z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (www.pkn.pl)