Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Monitoring realizacji Agendy 2030

Konsultacje społeczne raportu nt. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych raportu Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018.

Raport zostanie zaprezentowany podczas pierwszego przeglądu wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030 ONZ, który odbędzie się w lipcu 2018 r.

W projekcie dokumentu w sposób syntetyczny przedstawiono krajowe priorytety realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju, wskazując na najważniejsze działania i projekty strategiczne, jak również prezentując przykłady dobrych praktyk na rzecz realizacji SDGs. W raporcie zawarto również opis mechanizmu instytucjonalnego na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków koordynacji i wdrażania celów na szczeblu krajowym, jak również opis pozycji wyjściowej Polski na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje trwają do 27 kwietnia br. 

Zachęcamy do wyrażania opinii nt. raportu poprzez poniższy formularz.

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla

Centralną platformą działań mających na celu monitorowanie i przegląd wdrażania Agendy 2030 na poziomie ONZ jest Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High Level Political Forum - HLPF), które zbiera się co roku pod auspicjami Economic and Social Council (ECOSOC) oraz raz na cztery lata pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego. Pełne wykorzystanie forum politycznego wysokiego szczebla jako platformy dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy krajamistanowić będzie cenne źródło inspiracji dla Polski w procesie osiągania SDGs na gruncie krajowym. 

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030 - dobrowolne i oparte na wytycznych określonych w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ – przeprowadzane są w ramach corocznych sesji  HLPF. Pokazują one podejście krajów do implementacji SDGs i postępy w ich realizacji. Oczekuje się, że każdy kraj dokona przeglądu minimum 2-krotnie do 2030 r.

Pierwszy przegląd wybranych krajów odbył się na posiedzeniu HLPF w 2016 r. Jako pierwsze swój raport z wdrażania SDGs zaprezentowały: Chiny, Kolumbia, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Madagaskar, Meksyk, Czarnogóra, Maroko, Norwegia, Filipiny, Republika Koreańska, Samoa, Sierra Leone, Szwajcaria, Togo, Turcja, Uganda, Wenezuela.

Podczas przeglądu w 2017 r. raport z wdrażania Agendy 2030 przedstawiły 43 kraje, w tym 10 krajów z UE.

W lipcu 2018 r. odbędzie się pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Oprócz Polski swoje przeglądy zaprezentuje również 46 krajów ONZ, w tym 9 krajów z UE.